< >

GEOagora - centar za komparativno istraživanje globalnopolitičkih studija -

Sadržaji:

Komparativna analitika

Analize kontemporarnih pitanja kroz komparativnu misao eminentnih svjetskih i domaćih autora.

Kolumne, tekstovi i eseji

Aktualne kolumne, tekstovi i eseji eminentnih autora, koji se naslanjaju na osnovnu sferu interesa centra.

Monitor

Komentari i tekstovi iz pera centra.

Novosti

Novosti iz centra i u vezi sa centrom.
Copyright © 2013 GEOagora. Sva prava zadržana. Pretraga. Pravne napomene. Kontakt.