Suradnja sa magazinom Polemos

Polemos

Čast nam je obavjestiti Vas da su: Polemos – časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira i GEOagora – centar za komparativno istraživanje globalnopolitičkih studija, sklopili dogovoroj o naučnoj suradnji. Više →