Indeks autora i radova: A – Đ


Na ovoj stranici nalazi se popis autora i radova korištenih u člancima .

Kliknite na ime autora za kraću biografiju, a na naziv studije za popis svih članaka u kojim se koristi rad.

B

Barbarić, Damir:

 

Bieri, Peter:

 

Birchall, Clare:

 

Bjørkelo, Brita:

 

Blanks Hidman, Elzabeth:

 

Bokhari, Kamran:

 

Brown, Kerry:

C

Chappell, Louise:

D

David, Maxine: