Indeks autora i radova: E – LJ


Na ovoj stranici nalazi se popis autora i radova korištenih u člancima .

Kliknite na ime autora za kraću biografiju, a na naziv studije za popis svih članaka u kojim se koristi rad.

E

Einarsen, Ståle:

 

Evans, Anthony J.:

F

Flynn, Kathryn:

 

Friedman, George:

G

Garmany, Jeff:

 

Grlić, Danko:

 

Guilfoyle, Douglas:

H

Handley, Robert L.:

 

Hasnaš, Snježan:

 

Heidegger, Martin:

 

Hequembourg , Stephen B.:

 

Hobbes, Thomas:

 

Hollis, Rosemary:

I

Ismail, Amani:

J

Jewell, John:

K

Kalin, Boris:

 

Kojeve, Alexandre:

L

Land, Thomas:

 

Lucarelli, Stefano: