Meštrović, Matko (prired.): “Živi Marx”

Autor: Meštrović, Matkoć (prired.)
Naslov: Živi Marx
Naslov originala: DOSSIER Marx vivo
Izdavač: Naklada Jesenski i Turk, Zagreb
Godina izdanja: 2013.
Broj stranica: 142
Maloprodajna cijena: 79,00 HRK

Knjiga se može kupiti u antikvarijatima i knjižarama Jesenski i Turk, te partnerskim knjižarama ove izdavačke kuće.

   Marksizam – ljevica općenito – nije historijski hir ili ideja prošlog vremena. Suština ove misli se može naći u suvremenim teoretičarima ljevice, a svojevrsni procvat doživljava sa početkom ekonomske krize 2008. Postoji čitava mala armija vrlo ozbiljnih i potkovanih teoretičara koji ove ideje njeguju, te ih razmatraju sa aspekta kontemporarnih stanja i dešavanja. Interesantan projekat zagrebačke izdavačke kuće Jesenski i Turk, biblioteka Lijeva (s)kretanja za cilj ima potaknuti demokratski diskurs o alternativnim teorijskim konceptima društvenog razvoja, jer drukčiji svijet ne samo da je moguć – on je i potreban (internetska stranica izdavača). Ovaj hrabri i nesvakidašnji projekat, priliku daje teoriji koja odbija aksiomatske determinante općeprihvaćene liberalne teorije. Jedno od ovogodišnjih izdanja navedene biblioteke je Živi Marx.

   Kako i sam priređivač u predgovoru piše, upitanju je nekoliko tekstova iz dosjea Marx Vivo, sa internetske stranice italijanskoga projekta UniNomade. Ovaj projekat nastoji nadići tradicionalnu distinkciju teorije i prakse u zasnivanju svoje ‘teorijske prakse’ unutar projekta aktivista razvijajući zajednički politički diskurs (Meštrović, 2013: 8). Ovdje, u ovom projektu, riječ je upravo o jednoj skupini sačinjenoj od inteligencije koja, kako već rekosmo, lijeve ideje razmatra sa aspekta suvremenih odnosa. Izdavač je nekoliko tekstova iz dosjea Marx vivo, uz suglasnost zvaničnika projekta UniNomade, pretvorio u ovu knjigu na hrvatskom jeziku. Zbornik sadrži pet tekstova iz navedene teorijske problematike uz dodatak autorskog doprinosa urednika.

   Malo je onih koji se u bilo kojoj mjeri bave teorijom politike, a da barem nisu čuli za Imperij Hardta i Negrija. Prvi tekst, autora Antonija Negrija, nastavlja ovim putem. Marx, Imperij – imperijalizam (13 – 22), originalno je nastao na francuskom jeziku, i to kao izlaganje na pariškom Kongresu Marx i IV. Internacionala u septembru 2004. Ne bi bilo pogrešno reći da je ovaj tekst možda svojevrsni prolog originalnog Imperija. Rukopis se bazira na daljnjem i dubljem otklonu od nacionalne države, u svjetlu novog suvereniteta kojeg Negri vidi u imperiji. No, kako to Meštrović piše u predgovoru, riječ je o dubljoj dimenziji, o radikalnoj promjeni oblika vrednovanja kapitala i načina izrabljivanja (2013: 10). Danas živimo u izvjesnom interregnumu, između kraja moderniteta i otvaranja postmoderniteta, između nestanka nacionalne države i osnivanja Imperija (Negri, 2013: 22). A novi klasni sukob bit će onaj na nivou Imperija – zaključuje Negri.

   I drugi tekst je istog autora. Zašto Marx?(23 – 40) – naslov je teksta i osnovno pitanje. Jer je dijalog s Marxom od suštinske važnosti za sve one koji razvijaju klasnu borbu u središtu i/ili u podređenim uvjetima kapitalističkog imperija pa pred sobom i danas imaju komunističku perspektivu (Negri, 2013: 23). Ipak, Negri ne završava svoj odgovor ovom rečenicom; on diskusiju razvija u tri smijera – tri odgovora:  (1) politički jer Marxov materijalizam dopušta demistificiranje svake progresivne koncepcije (Meštrović, 2013: 11); (2) Marxova kritika kao gledište ugnjetene klase;  te konačno (3) Marxova teorijska razrada omogućava praćenje produbljenja krize zrelog kapitalizma.

   Aktualnost prahistorije (41 – 76) Sandra Mezzadra nanovo iščitava i obrazlaže 24. poglavlje prve knjige Kapitala. Poglavlje o prvobitnoj akumulaciji u I. knjizi ‘Kapitala’, temeljni tekst na koji ćemo se koncetrirati, vraća nas unatrag kroz vrijeme, u Englesku prvih stoljeća modernog doba. Predmet poglavlja je prema izrazu koji upotrebljava Marx, ‘prahistorija’ kapitalističkog načina prozivodnje (Mezzadra, 2013: 41).

   Stefano Lucarelli se u tekstu Roba kao proizvod kapitala (77 – 92) također bavi Kapitalom. No, ovaj put je u pitanju neobjavljeno – naknadno objavljeno – šesto poglavlje. I tekst se bavi upravo onim što jeste njegov naslov. Međutim, suština je u apstrahiranju: Apstrahiranje upotrebne vrijednosti je realna potreba. Bez tog apstrahiranja ne može se razumjeti ono što se događa u obliku društva kapitala. U kapitalizmu (ogromnoj zbrki roba) apstrahiranje upotrebe vrijednosti karakterizira odnos razmjene roba (Lucarelli, 2013: 78).

   Carlo Vercellone svojim tekstom ‘Zakon vrijednosti na prijelazu industrijskog kapitalizma u novi kapitalizam’ to najbolje pokazuje (Meštrović, 2013: 12). Namjera teksta Vercellonea (93 – 112) je okarakterizirati, unutar post-operaističkog teorijskog okvira, logički i povijesni smisao Marxova zakona vrijednosti na prijelazu iz industrijskog kapitalizma u kognitivni kapitalizam (Verceellone, 2013: 93).

   Autorski tekst priređivača Svijet i svjetskost danas (113 – 132), može se slobodno reći, je zaključak – završna riječ zbornika. Rukopis se bavi, a autor zalaže za novo Marxovo razumijevanje svijeta (Meštrović, 2013: 12). Osnov je, dakle, aplikacija teorije marksizma na suvremenost situacije – a kako i u uvodu rekosmo, to je kičma cjelokupnog zbornika.  Zanimanje za marksizam posljednjih godina ponovno oživljuje. Krizno stanje svijeta navodi na preispitivanje: Što je u tom prezrenom, odbačenom ili pak zlorabljenom pa zaboravljenom a nikad dosegnutom nauku bilo što bi moglo baciti pouzdanije svjetlo na suvremene svjetske neizvjesnosti, boljke i nedaće? (Meštrović, 2013: 113).

   Za čitatelje našeg govornog područja, zbornik radova Živi Marx ima više od jedne vrijednosti. Naravno, ovom zborniku pripisat je i onu klasičnu vrijednost: vrijednost naučnog doprinosa regionalnoj zajednici.

   Međutim, obzirom da su ovi tekstovi (uglavnom) prvi put objavljeni na internetskoj stranici pokreta, oni su, zapravo, obitavali nesputani strogim konceptom i metodologijom. Oni tek sada, kroz ovaj zbornik, postaju dijelom koncepta – sa bitnom razlikom da se sami tekstovi ne prilagođavaju okviru, već obratno: okvir je stvoren na osnovu radova. Ovo je naročito bitno jer je marksizam po sebi danas alternativa, te vrlo često poprima forme aktivističkog pokreta; u skladu sa tim, marksizam naprosto mora uživati teorijsku slobodu u odnosu na strogo (usko) metodološki pristup.

   Ovo, svakako ne znači da ova teorija nije u obavezi poštovati elemente naučne argumentacije. Mora! Zapravo, čak i više nego teorije drugih ideoloških svjetonazora. Prihvaćenije ideje se lakše prihvaćaju i obratno. Marksizam danas je baš ovo obratno, pa zato mora biti uvjerljiviji nego drugi. Mora temeljitije postavljati argumente, jer je više izložen kritici znanstvene zajednice.

   Čak i za one koji ne prihvataju ideje marksizma kao relevantne, Živi Marx je knjiga za pročitati i smjestiti u lični registar literature. Za one koji ove ideje doživljavaju kao svoje, pa i one koji su spremni posvetiti vrijeme i pažnju nečemu što je drukčije i manje uobičajeno, ovaj zbornik radova je vrijedan doprinos kućnoj ili profesionalnoj biblioteci.

A.K., GEOagora

 


Marx, Karl 1947. Kapital I – III Zagreb: Kultura

Meštrović, Matko 2013. ured. Živi Marx, Zagreb: Naklada Jesenski i Turk

Meštrović, Matko 2013. “Svijet i svjetkost danas” 113 – 132 u Živi Marx, ured. Meštrović, Matko Zagreb: Naklada Jesenski i Turk

Mezzadra, Sandro 2013. “Aktualnost prahistorije” 41 – 76 u Živi Marx, ured. Meštrović, Matko Zagreb: Naklada Jesenski i Turk

Negri, Antonio 2013. “Marx, Imperij – imperijalizam” 13 – 23 u Živi Marx, ured. Meštrović, Matko Zagreb: Naklada Jesenski i Turk

Negri, Antonio 2013. “Zašto Marx?”  23 – 40 u Živi Marx, ured. Meštrović, Matko Zagreb: Naklada Jesenski i Turk

Lucarelli, Stefano 2013. “Roba kao proizvod kapitala” 77 – 92 u Živi Marx, ured. Meštrović, Matko Zagreb: Naklada Jesenski i Turk

Vercellone, Carlo 2013. “Zakon vrijednosti na prijelazu iz industrijskog kapitalizma u novi kapitalizam” 93 – 112 u Živi Marx, ured. Meštrović, Matko Zagreb: Naklada Jesenski i Turk

Podijelite:
  • Twitter
  • Facebook
  • Google Plus
  • LinkedIn
  • Email
  • PDF
  • Print