Pravne napomene

1. Pravila korištenja

 • Portal, odnosno domena, www.geoagora.org (u daljem tekstu Portal) je vlasništvo GEOagora – centra za komparativno istraživanje globalnopolitičkih studija (u daljem tekstu Centar).
 • Ime Centra je intelektualno vlasništvo Centra.
 • Logo Centra je ujedno i logo Portala, te je intelektualno vlasništvo Centra.
 • Sadržaj Portala, osim ako eksplicitno nije navedeno drukčije, je intelektualno vlasništvo Centra.
 • Za sadržaj Portala koji nije intelektualno vlasništvo Centra, Centar ima pismeno ili deklarativno odobrenje za korištenje, pa je i izvor jasno naveden.
 • Dio sadržaja je javno dobro (public domain) pa ga Centar, kao takvog, ima pravo koristiti.
 • Sva su prava zadržana.
 • Sadržaj Portala za koji Centar posjeduje autorska prava, lica koja nisu vezana za Centar i/ili Portal mogu umnožavati, prenositi, objavljivati u različitim formama  i na različite načine (te sve ostale forme korištenja sadržaja koje su zaštićena autorskim pravima) samo uz pismeno odobrenje ovlaštenog predstavnika Centra. Po ovom pitanju Centar je dovoljno samo kontaktirati, te se Centar obavezuje da će odgovoriti u 24 sata od prijema upita. Politika Centra je pozitivan odgovor na ovakve upite, osim u slučajevima kada uprava Centra smatra da bi korištenje sadržaja Portala od strane lica koja nisu vezana za Centar ili Portal moglo narušiti interese  ili ugled Centra ili Portala.

 

2. Izjava o ograničenju odgovornosti

 • Dio sadržaja koji Portal objavljuje iz drugih izvora, odnosno, od autora koji nisu predstavnici centra, može sadržavati stavove (mišljenja, ideje i sl.). Ti stavovi samo su stavovi potpisanih autora i ne predstavljaju zvanično mišljenje i poziciju Centra.
 • Sadržaj Portala je izrađen i prezentiran (objavljen, stavljen u upotrebu) u skladu sa svim zakonskim normama, propisima i dobrom praksom, te je namjenjen isključivo u obrazovnu svrhu. Centar i/ili uprava Centra, ili bilo koje fizičko ili pravno lice koje je vezano za Centar ili Portal ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu koja bi, eventualno, mogla nastati zlouporabom sadržaja Portala.
 • Korisnik konzumacijom sadržaja Portala prihvata odgovornost koja proizilazi iz svih Zakona (dokumenata, odredbi, normi, propisa i sl.) i srodnih dokumenata (sva dokumenta čiji je autor zakonodavac zemlje u kojoj se sadržaj konzumira), te iz ovdje navedenih stavova.

 

3. Privatnost korisnika

 • Centar, trećim licima, neće ni na koji način otkrivati (ili dijeliti)  informacije bilo koje vrste o korisnicima Portala –  bilo da korisnici jesu ili nisu registrirani.
 • Centar se obavezuje da će, koliko to bude u moći Centra, štiti i smatrati tajnom sve lične podatke o pojedinačnim korisnicima. Podaci o korisnicima se mogu otkrivati jedino u formi opće analitike o broju i porijeklu posjeta Portala.
 • Centar i/ili uprava Centra, ili bilo koje fizičko ili pravno lice koje je vezano za Centar ili Portal ne preuzima odgovornost  za otkrivanja podataka o korisniku ako je otkrivanje nastalo kao posljedica: krađe podataka, neovlaštenog pristupa tehničkoj strukturi Portala, tehničkog kvara, nenamjerne greške (ili sl.), odnosno, u bilo kojem slučaju u kojem se otkrivanje podataka o korisniku desilo, a da to nije bila jasna namjera uprave Centra.
 • Odstupanje od gorenavedenih stavova o Privatnosti korisnika desit će se samo u slučaju da službe sigurnosti, nadležna tužilaštva ili Sudovi (ili sl.)  upute zahtjev za otkrivanje podataka o korisniku sadržaja Portala, vodeći se pritom zakonski propisanom procedurom.

Uprava Centra